2.3.09

Ομιλία στην Αθήνα στις 6 Απριλίου 2009


Την ομιλία θα προλογήσει
ο συγγραφέας Γιώργος Στάμκος