Την ομιλία θα προλογήσει
ο συγγραφέας Γιώργος Στάμκος