ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ
"Τα Μυστικά της Αντίληψης"

ΑΘΗΝΑ - ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(ώρα 5-9 μμ)

4ωρο Σεμινάριο - στο "ΑΛΣ", Στουρνάρη 51
συμμετοχή 25 E
Πληροφορίες και Κρατήσεις : Τηλ: 210 - 52 02 393


* play video.......>->->

 -